■SNACK DA POLICE■

CHUBBY-BORN / SLEEPLESS CHILL / YOROZ / OINEYA-RAW
G-MASSIVE / KEN DOGG / YOC / MONOLITHC / YOU / O.D.E. / KAZUKI
TAKESHI / MASATO / MASARU / DA RUN PO / MASAHIRO.Y / ZEN
and more.....

2014/03/11

トランジスタ・グラマー


元FATBROS STAFF ガネ が店長を務めるBAR
トランジスタ・グラマー が赤坂にOPEN
0 件のコメント:

コメントを投稿